Urząd Gminy w Dziemianach

WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019

 

1. Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów oraz kalendarz wyborczy

2. Obwieszczenie o okręgach wyborczych

3. OBWIESZCZENIE- wyciąg

4. Uchwała Nr 79_2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju

5. Załącznik do uchwały 79_2019 zgłoszenie do obwodowych komisji wyborczych_dla komitetów

6. Zgłoszenie dla wyborców_wybory do Sejmu i Senatu

7. Wyborcy zgłoszenie_poprawione

8. Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 13 października 2019 roku.

9. PRACA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH

10. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

11. Informacja o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

12. Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

13. Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany z dnia 12 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

14. Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 16.09.2019 w sprawie dodatkowych zgłoszeń do komisji wyborczych

15. POSTANOWIENIE NR 81/17/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dziemiany

16. POSTANOWIENIE NR 82/17/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

17. Informacja o aktualnych składach obwodowych komisjach wyborczych

18. Prezentacja SEJM OKW-cz-I szkolenie ogólne

19. Prezentacja SEJM OKW - przykłady znaku X

20. Prezentacja SEJM OKW-cz-II1-przeprowadzenie głosowania

21. Prezentacja SEJM OKW-cz-II2-ustalenie wyników-protokoły