Urząd Gminy w Dziemianach

WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2020

 

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o terminach dla osób niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach osób niepelnosprawnych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pałnomocnictwa

Informacja o głosowaniu korespondencyjnym

Zgloszenie zamiaru glosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020.pdf

Wyjaśnienia w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji.pdf

DSŁ-5730-1_2020 dot. postępowania ze zgłoszeniami do obwodowych komisji wyborczych.pdf

Uchwała 6_2019 w sprawie należności pieniężnych dla członków komisji wyborczych.pdf

Uchwała Nr 11_2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.pdf

Uchwała nr 20_2020 z dn 17 lutego 2020 zmieniajaca uchwale ws powolywania obwodowych kom_SEJM, PR,PE.pdf

Załącznik do uchwały nr 20_2020- zgłoszenie_komitety.doc

Zgłoszenie dla wyborcy.doc

Wyjaśnienia PKW ZPOW-711-8/20 dotyczące pełnomocnictwa

Informacja o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy o obwodach do głosowania.pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 14 kwietnia 2020 - dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komiski wyborczych

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie zgłoszeń wyborców do obwodowych komisji wyborczych

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Stanowisko PKW odnośnie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Uchwała PKW w sprawie braku możliwości głosowania

 WYBORY ZARZĄDZONE NA 28.06.2020

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. :

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami:

Poprawiony załącznik do głosowania korespondencyjnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzedowych obwieszczeń wyborczych

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków okw

Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dziemiany z dnia 19 czerwca 2020r.

Informacja o zmienionych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

Informacja okw o składzie i dyżurach

Postanowienie komisarza wyborczego III nr 4332020 w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP