Urząd Gminy w Dziemianach

OGŁOSZENIE  O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY DZIEMIANY W 2021 ROKU

Wójt Gminy Dziemiany ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań  publicznych Gminy Dziemiany w oparciu o Roczny Program Współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2021.


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia        
15 lutego 2021 r. do godz. 15:00. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załącznikach znajdujących się poniżej.

 

1. Zarządzenie Wójta Gminy Dziemiany Nr 1080/21 wraz z ogłoszeniem.

 

2. Oferta realizacji zadania publicznego

 

3. Sprawozdanie z wykonania zadania

 

4. Oświadczenie dla członka organizacji pracujacego społecznie

 

5. Umowa o realizacje zadania publicznego

 

6. Aktualizacja kosztów

 

7. Zaktualizowany plan i harmonogram

 

8. Opis faktury