Urząd Gminy w Dziemianach

 POSTĘPOWANIA OOŚ

 

 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja istniejącego gminnego ujecia wód podziemnych w miejscowości Dziemiany, gm. Dziemiany"

 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 647/6 obręb Trzebuń, gmina Dziemiany”

 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji doprodukcji i przetwarzania betonu zlokalizowanej na działce nr 185/8, obr. Dziemiany, gmina Dziemiany, powiat koscierski, województwo pomorskie"

 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 73/21 w obrębie ewidencyjnym Trzebuń, gmina Dziemiany" z dnia 25.05.2023 r.

 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2402G na odcinku Dziemiany-Piechowice” z dnia 18 stycznia 2022 r.

 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa dwudziestu budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 158 w obrębie ewidencyjnym Kalisz, Gmina Dziemiany" z dnia 5 stycznia 2022 r.

 

Postepowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 105, obręb Jastrzębie, gmina Dziemiany, powiat kościerski”/ decyzja środowiskowa