Urząd Gminy w Dziemianach
Imię i Nazwisko: ANNA KRYZEL

Funkcja: SKARBNIK GMINY

Telefon: (058) 6880022

e-mail: skarbnik@dziemiany.pl
Kompetencje Skarbnika

Oświadczenia majątkowe Skarbnika
Skarbnik