Urząd Gminy w Dziemianach

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DZIEMIANY W 2023 ROKU

Wójt Gminy Dziemiany ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Dziemiany w oparciu o Roczny Program Współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2023

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

10 marca 2023 r.  r. do godz. 14:00

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załącznikach znajdujących się poniżej.

1. Zarządzenie Wójta Gminy Dziemiany Nr 1209/23 wraz z ogłoszeniem.

2. Oferta realizacji zadania publicznego.