Urząd Gminy w Dziemianach

 

SOŁECTWO PIECHOWICE

 


SOŁTYS SOŁECTWA PIECHOWICE:

JUTRZONKA TRZEBIATOWSKI BOGDAN

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

1. MARCIN DATTA
2. ŁUKASZ DURAJEWSKI
3. JANUSZ REPIŃSKIWSTECZ