Urząd Gminy w Dziemianach

 

SOŁECTWO RADUŃ

 

SOŁTYS SOŁECTWA RADUŃ:
TERESA MANKIEWICZ

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

1. ZDZISŁAW MACHOLA
2. MONIKA STAUBACH
3. JERZY BORZYSZKOWSKI
4. MICHAŁ DASZKOWSKI
5. ANDRZEJ WANTOCH REKOWSKI
6. ZYTA KIEDROWSKA

 

 

 

 

 

 

 

WSTECZ