Urząd Gminy w Dziemianach

 

SOŁECTWO KALISZ

 

SOŁTYS SOŁECTWA KALISZ:
JAN NARLOCH

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

1. PATRYK SOSNOWSKI
2. MIROSŁAW CYBULSKI
3. ADRIANA KNOPIK
4. ROBERT CZARNOWSKI
5.  BERNADETA MAZURKIEWICZ

 

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kalisz dot. podziału funduszu sołeckiego na 2017 rok

 

 

 

 

 

WSTECZ