Urząd Gminy w Dziemianach

 

SOŁECTWO JASTRZĘBIE

 


SOŁTYS SOŁECTWA JASTRZĘBIE:

RAFAŁ  SZALEWSKI

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

1. HENRYK SZALEWSKI
2. JÓZEF SZALEWSKI
3. ANNA KNITTER
4. SYLWIA JASIŃSKA
5. MONIKA SZALEWSKA
WSTECZ