Urząd Gminy w Dziemianach

Wydział Organizacyjny
ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany
Telefon: tel. (058) 688 00 02, 688 00 22
e-mail: ug@dziemiany.pl

Ewidencja ludności i USC
P. Katarzyna Bruska
8 Marca 3, 83-452 Dziemiany
Telefon: 58 68 80 022 wew. 23
e-mail: usc@dziemiany.pl

Ośrodek Kultury
P. Dariusz Turzyński
8 Marca 3, 83-452 Dziemiany
Telefon: 58 68 80 027
e-mail: ok@dziemiany.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
P. Wioleta Jakubek
8 Marca 3, 83-452 Dziemiany
Telefon: 58 68 80 584
e-mail: gops@dziemiany.pl

Referat Finansowo-Księgowy
P. Anna Kryzel
ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany
Telefon: 58 68 80 022 wew. 18 lub 19
e-mail: skarbnik@dziemiany.pl

Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska
P. Katarzyna Sprawka
ul. 8 Marca 3
Telefon: 58 68 80 022 wew. 21
e-mail: ochrona.srodowiska@dziemiany.pl
 

Referat Obsługi Rady Gminy
P. Elżbieta Jenta
8 Marca 3, 83-452 Dziemiany
Telefon: 58 68 80 022 wew. 14
e-mail: rg@dziemiany.pl

Referat Podatkowy
P. Małgorzata Dargas
ul. 8 Marca 3
Telefon: 58 68 80 022 wew. 16
e-mail: podatki@dziemiany.pl

Referat Windykacji
P. Ewelina Knitter
ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany
Telefon: 58 688 00 22 wew. 16 
e-mail: windykacja@dziemiany.pl


Referat Rolnictwa
P. Marlena Orłowska
8 Marca 3, 83-452 Dziemiany
Telefon: 58 68 80 022 wew. 22
e-mail: rolnictwo@dziemiany.pl