Urząd Gminy w Dziemianach
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - rok 2006

Zarządzenie Nr 151/06 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Dziemianach.


Zarządzenie Nr 152/06 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie układu wykonawczego budżetu Urzędu Gminy oraz
planów finansowych podległych jednostek budżetowych.


Zarządzenie Nr 153/06 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP Przeprowadzonych
25 września 2005 r. i z wyborów Prezydenta RP Przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r.


Zarządzenie Nr 154/06 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania Komisji Przetargowej na realizację zadania pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Dziemianach oraz wykonania obelisku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemianach w ramach realizacji projektu pn. &
8222;Odnowa i ochrona dziedzictwa kultury i historii miejscowości Dziemiany”#

Zarządzenie Nr 155/06 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.


Zarządzenie Nr 156/06 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie wytycznych do opracowania projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2006/2007 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziemiany.


Zarządzenie Nr 157/06 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy
Dziemiany na 2006 r.


Zarządzenia Nr 158/06 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.


Zarządzenie Nr 159/06 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy
Dziemiany na 2006 r.


Zarządzenie Nr 160/06 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.


Zarządzenie Nr 161/06 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy
Dziemiany na 2006 r.


Zarządzenie Nr 162/06 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.


Zarządzenie Nr 163/06 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy
Dziemiany na 2006 r.


Zarządzenie Nr 164/06 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.


Zarządzenie Nr 165/06 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy
Dziemiany na 2006 r.


Zarządzenie Nr 166/06 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok
budżetowy 2007 r.


Zarządzenie Nr 167/06 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy
Dziemiany na 2006 r.


Zarządzenie Nr 168/06 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie ustalenia ceny oraz przeznaczenia książki pt.
&
8222;SOPHIENWALDE- DZIEMINY”#