Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

Taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące w roku 2007
(Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 16 grudnia 2006 r.)  1. Cena 1m3 dostarczonej wody - 1,82 zł brutto
  2. Cena 1m3 odebranych ścieków - 3,32 zł brutto
  3. Wysokość opłaty abonamentowej:

    1. dla właścicieli, najemców lub zarządcy nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym - 1,43 zł/miesiąc brutto
    2. dla właścicieli, najemców lub zarządcy budynków wielolokalowych, w których lokatorzy posiadają indywidualne umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków - 1,43 zł/miesiąc brutto
    3. dla właścicieli, najemców lub zarządcy budynków wielolokalowych, w których lokatorzy nie posiadają indywidualnych umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków - 10,70 zł/miesiąc brutto


Wielkość odprowadzanych ścieków określana będzie w stosunku 0,9 do ilości zużytej wody pobranej z Urządzeń wodociągowych.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1066
Treść wprowadził(a): Turzyński Dariusz, 2007-03-01 10:57:42
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2007-03-01 10:56:21