Urząd Gminy w Dziemianach
Taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące w roku 2007
(Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 16 grudnia 2006 r.)  1. Cena 1m3 dostarczonej wody - 1,82 zł brutto
  2. Cena 1m3 odebranych ścieków - 3,32 zł brutto
  3. Wysokość opłaty abonamentowej:

    1. dla właścicieli, najemców lub zarządcy nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym - 1,43 zł/miesiąc brutto
    2. dla właścicieli, najemców lub zarządcy budynków wielolokalowych, w których lokatorzy posiadają indywidualne umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków - 1,43 zł/miesiąc brutto
    3. dla właścicieli, najemców lub zarządcy budynków wielolokalowych, w których lokatorzy nie posiadają indywidualnych umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków - 10,70 zł/miesiąc brutto


Wielkość odprowadzanych ścieków określana będzie w stosunku 0,9 do ilości zużytej wody pobranej z Urządzeń wodociągowych.