Urząd Gminy w Dziemianach
Taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące w roku 2006
(Uchwała Nr XXXV/172/05 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 10 marca 2006 r.)  1. Cena 1m3 dostarczonej wody - 1,71 zł brutto
  2. Cena 1m3 odebranych ścieków - 3,21 zł brutto
  3. Wysokość opłaty abonamentowej:

    1. dla właścicieli, najemców lub zarządcy nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym - 1,43 zł/miesiąc brutto
    2. dla właścicieli, najemców lub zarządcy budynków wielolokalowych, w których lokatorzy posiadają indywidualne umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków - 1,43 zł/miesiąc brutto
    3. dla właścicieli, najemców lub zarządcy budynków wielolokalowych, w których lokatorzy nie posiadają indywidualnych umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków - 10,70 zł/miesiąc brutto