Urząd Gminy w Dziemianach

Historia zmian strony: Jednostki Organizacyjne

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2019-05-13 08:34:10Dorau RafałAktualizacja dokumentu
2016-11-04 14:15:20Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu