Urząd Gminy w Dziemianach
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - rok 2007

Zarządzenie Nr 193/07 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie powołania komisji d/s rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziemianach


Zarządzenie Nr 194/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie układu wykonawczego budżetu Urzędu Gminy oraz planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2007 r.


Zarządzenie Nr 195/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania komisji d/s rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Referenta ds. obsługi Rady Gminy i prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w Dziemianach


Zarządzenie Nr 196/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania komisji d/s rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Referenta ds. Księgowości podatkowej w Dziemianach


Zarządzenie Nr 197/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie wytycznych do opracowania projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 20007/2008 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziemiany.


Zarządzenie Nr 198/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.


Zarządzenie Nr 199/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2007 r.


Zarządzenie Nr 200/07 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta
przeprowadzonych w 2006 r.


Zarządzenie Nr 201/07 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 151/06 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 02 stycznia 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Dziemianach


Zarządzenie Nr 202/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.


Zarządzenie Nr 203/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2007 r.


Zarządzenie Nr 204/07 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie powołania komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 205/07 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Dziemiany ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi


Zarządzenie Nr 206/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.


Zarządzenie Nr 207/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2007 r.


Zarządzenie Nr 208/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego


Zarządzenie Nr 209/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie ustalenia stawki za odbiór nieczystości stałych na gminnym składowisku odpadów w Dziemianach.


Zarządzenie Nr 210/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.


Zarządzenie Nr 211/07 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 212/07 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu


Zarządzenie Nr 213/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.


Zarządzenie Nr 214/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2007 r.


Zarządzenie Nr 215/07 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych


Zarządzenie Nr 216/07 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliszu


Zarządzenie Nr 217/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2008


Zarządzenie Nr 218/07 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu


Zarządzenie Nr 219/07 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych gminy Dziemiany dla przeprowadzenia głosowania na wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr 220/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.


Zarządzenie Nr 221/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2007 r.


Zarządzenie Nr 222/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania komisji d/s rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu.


Zarządzenie Nr 223/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany zarządzenia nr 218/07 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 26 września 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu.


Zarządzenie Nr 224/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.


Zarządzenie Nr 225/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2007 r.


Zarządzenie Nr 226/07 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie powołania Komisji stypendialnej


Zarządzenie Nr 227/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.


Zarządzenie Nr 228/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2007 r.


Zarządzenie Nr 229/07 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2008 r.


Zarządzenie Nr 230/07 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowo-wartościowej, składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej – pozabilansowej oraz środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania w kasie UG.


Zarządzenie Nr 231/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.


Zarządzenie Nr 232/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2007 r.


Zarządzenie Nr 233/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2007 r.


Zarządzenie Nr 234/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.


Zarządzenie Nr 235/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2007 r.


Zarządzenie Nr 236/07 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie ustalenia stawki za odbiór nieczystości stałych na gminnym składowisku odpadów w Dziemianach.


Zarządzenie Nr 237/07 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu


Zarządzenie Nr 238/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.


Zarządzenie Nr 239/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2007 r.


Zarządzenie Nr 240/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2007 r.


Zarządzenie Nr 241/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.


Zarządzenie Nr 242/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2007 r.


Zarządzenie Nr 243/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie rozpatrzenia zażalenia Lidii i Jana Jagielskich


Zarządzenie Nr 244/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 245/07 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 174/06 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych w gminie Dziemiany.