Urząd Gminy w Dziemianach

OBWIESZCZENIA

 

 

Obwieszczenie DECYZJA OOŚ - zmiana lasu na użytek rolny działka nr 232/52 obręb Dziemiany z dn. 28.03.2023 r.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Kalisz..." z dn. 10.03.2023 r.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. "Modernizacji przystanku Raduń na linii kolejowej nr 211" z dn. 9.02.2023 r.

Zawiadomienie RDOŚ zmiana lasu na użytek rolny działka 232/52 obręb Dziemiany – uzgodnienie Wody Polskie z dn. 25.01.2023 r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 21.12.2022 r.

Obwieszczenie RDOŚ zmiana lasu na użytek rolny na działce 232/52 obręb Dziemiany z dnia 22.12.2022 r. 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 26.10.2022 r.

Obwieszczenie dotyczące uzupełnienia decyzji o pozwolenie na budowe inwestycji pn.: “Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów-Chojnice" (dnia 18.10.2022 r.)

Obwieszczenie dotyczące wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: “Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów-Chojnice”

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postepowania dot pozwolenia na budowę dla inwestycji “Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów – Chojnice z dnia 29.08.2022

 

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 czerwca 2022 r.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 13.04.2022

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dn. 08.04.2022 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dn. 03.02.2022 r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 26.11.2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji wodnoprawnej dla gazociągu Bytów- Chojnice z dnia 18.10.2021 r.

 

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn: Budowa gazociągu Bytów-Chojnice wraz z infrastruktura niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko pomorskiego i pomorskiego z dnia 28.09.2021 r.

 

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn: Budowa gazociągu Bytów-Chojnice wraz z infrastruktura niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko pomorskiego i pomorskiego z dnia 27.09.2021 r.

 

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowej zmiana lasu na użytek rolny działka nr 666 obręb Trzebuń z dnia 17.09.2021 r.

 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa gazociągu Bytów - Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko - pomorskiego i pomorskiego” DECYZJA ŚRODOWISKOWA

 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa gazociągu Bytów - Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko - pomorskiego i pomorskiego"

 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa gazociągu Bytów - Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko - pomorskiego i pomorskiego"

 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa gazociągu Bytów - Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko - pomorskiego i pomorskiego"

 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu Bytów - Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego"

 

Obwieszczenie z dn. 25.09.2020 r.

 

Obwieszczenie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1780G Dziemiany-Trzebuń" z dn. 24.09.2020 r.

 

Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dn. 15.09.2020 r.

 

konsultacje ustawa antysmogowa

 

obwieszczenie budowa gazociagu 1

 

obwieszcenie budowy gazociągu 2

 

Obwieszczenie z dnia 16.07.2020 r.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1780G Dziemiany - Trzebuń" z dnia 14.07.2020 r.

 

Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałozeniu obowiązku sporządzenia raportu - 03.06.2020 r.

 

Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 22 kwietnia 2020 r. postępowania administracyjnego z wniosku FHU Marcin Czarnowski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Przygotowanie i uzbrojenie terenu inwestycyjnego pod rozbudowę zakładu produkcyjnego

 

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

 

Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 26 marca 2019 r. postępowania administracyjnego z wniosku Nadleśnictwa Lipusz, ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi leśnej Dziemiany-Dywan

 

Obieszczenie o wszczęciu w dniu 11 października 2018 r. postępowania administracyjnego z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Kalisz.pdf

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w miejscowości Kalisz z dnia 04.07.2017 r.

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia w miejscowości Dziemiany, gm. Dziemiany z dnia 14.09.2016 r.

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - dot. odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji położonej w miejscowości Dziemiany, gm. Dziemiany z dnia 13.09.2016 r.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w miejscowości Dziemiany z dnia 16.08.2016 r.

 

,Obwieszczenie o wydaniu postanowienia wyjaśniającego dla inwestycji pn: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Raduń” z dn. 05.08.2016 r.

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia wyjaśniającego dla inwestycji pn: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Kalisz” z dn. 05.08.2016 r.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 14.06.2016 r.

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 25.05.2016 r.

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 24.05.2016 r.

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dn. 04.05.2016 r. dot. m. Raduń

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dn. 04.05.2016 r. dot. m. Kalisz

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla inwestycji - kanalizacja m. Raduń

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla inwestycji - kanalizacja m. Kalisz

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko z dn. 14.04.2016 r.

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 14.04.2016 r.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Raduń) z dn. 06.04.2016 r.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Kalisz) z dn. 06.04.2016 r.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 04.03.2016 r.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 17.02.2016 r.

 

Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu z dn. 11.01.2016 r.

 

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 03-12-2015

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany w związku z wnioskiem firmy GRO EKO-Tur Sp. z o.o. z dnia 20.11.2015

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 października 2015 r.Zaproszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku do udziału w spotkaniu dyskusyjnym w dniu 22.05.2015 r.Postanowienie dot. sprostowania oczywistego błędu pisarskiego dokonanego w postanowieniu Wójta Gminy Dziemiany sygn. RNŚ.6220.4.DC.2015.KS z dnia 31.03.2015 r.

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 235 Korne - Chojnice z dn. 02.04.2015 r.

Obwieszczenie o złożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dn. 02.04.2015 r.

Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu z dn. 31.03.2015 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 25.02.2015 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dn. 12.08.2014 r.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 11.08.2014 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 25.07.2014 r.

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu kopalni piasku „Kaliszâ€? w miejscowości Kalisz na działce nr 355, gmina Dziemianyâ€? z dnia 05.06.2014 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 07.04.2014 r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dn. 12.03.2014 r.

Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 20.02.2014 r.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko oraz składania wniosków i uwag do prowadzonego postępowania polegającego na budowie przydomowej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru i słońca na działce nr 234/7, Gmina Dziemiany

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 17.01.2014 r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dn. 02.01.2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 24.09.2013 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 23.09.2013 r.

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania z dn. 03.09.2013 r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dn. 03.09.2013 r.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dn. 19.08.2013 r.

Obwieszczenie dotyczące informacji o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie PLH220047 z dn. 05.08.2013 r.

Obwieszczenie dotyczące informacji o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 z dn. 31.07.2013 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 19.07.2013 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 12.06.2013 r.

Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu z dn. 12.06.2013 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.06.2013 r. w sprawie przetwarzania odpadów na terenie działki nr 254/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Dziemiany w gminie Dziemiany

Obwieszczenie z dnia 20.03.2013 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.03.2013 r.

Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.02.2013 r. pn. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego..."

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.01.2013 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.11.2012 r.

Obwieszczenie z dnia 12.11.2012 r.

Obwieszczenie o odwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.10.2012 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.09.2012 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o raporcie pn. „Budowa dwudziestu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami wody, kanalizacji i energii elektrycznej na terenie działki nr 382 w Kaliszuâ€?

Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu

Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie RDOŚ o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych

Obwieszczenie Ministra Środowiska o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 przedsięwzięcia pn. poszukiwania i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego o obszarze koncesji Czersk - oraz o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko - obwieszczenie umieszczono w BIP w dniu 02.12.2011 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali klejarni oraz suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 163/1 w miejscowości Dziemiany

Obwieszczenie o postanowieniu odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn Budowa hali klejarni oraz suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 163/1 w miejscowości Dziemiany

Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany o wydaniu decyzji odstępującej od oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pn. budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Kalisz

Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany o wydaniu postanowienia odstępującego od oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pn. budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Kalisz

Obwieszczenia Wójta Gminy Dziemiany o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali klejarni oraz suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 163/1 w miejscowości Dziemiany

Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa dwudziestu budynków
mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami wody, kanalizacji i energii elektrycznej na terenie działki nr 382 w Kaliszu


Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złóż kopalin - kruszywa naturalnego na działce 254/13 w miejscowości Dziemiany, powiat kościerski

Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. Budowa dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz dwóch budynków usługowych z przyłączami, drogami wewnętrznymi oraz dojazdu do drogi wojewódzkiej nr 235 na działce nr 1 w Raduniu, gm. Dziemiany

Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalisz, gm. Dziemiany.


Obwieszczenie o wszczęciu procedury administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn " Budowa dwudziestu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami wody, kanalizacji i energii elektrycznej na terenie działki nr 382 w Kaliszu"

Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Eksploatacja złóż kruszywa naturalnego na działce 254/13 w miejscowości Dziemiany

Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla miejscowości Raduń

Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany o wydaniu decyzji RBI-7625/3/09 dla oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Trzebuń

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji nr RBI 7625/2/P/09 Wójta Gminy Dziemiany stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja bazy gminnego przedszkola w Dziemianachâ€?.

Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienie nr RBI 7625/1/P/09 Wójta Gminy Dziemiany w którym postanawia odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą
„Rozbudowa i modernizacja bazy gminnego przedszkola w Dziemianachâ€?.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja bazy gminnego przedszkola w Dziemianachâ€?

Obwieszczenie w sprawie inwestycji pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Raduń."

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Raduń."

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia od odstąpienia przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą "Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dziemiany.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Dziemiany stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dziemianyâ€?.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego uchylenia decyzji Wójta Gminy Dziemiany nr RBI-7625-2/5/06/07

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Trzebuń wraz z przyłączeniem do istniejących sieci w miejscowości Dziemiany"

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr RBI-7625/1/09 w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Trzebuń wraz z przyłączeniem do istniejących sieci w miejscowości Dziemiany"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RBI-7625/2/08/09 Wójta Gminy Dziemiany uchylająca decyzję Wójta Gminy Dziemiany nr RBI-7625-2/05/06/07

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. "Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dziemiany

" Procedura uchylająca Decyzję Wójta Gminy Dziemiany Nr RBI 7625/2/T/09 z dnia 02.10.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. " Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dziemiany."

Obwieszczenia dotyczące inwestycji pn." Budowa małej elektrociepłowni o mocy ok. 5,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 163/1 w miejscowości Dziemianyâ€?

Obwieszczenie w wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Trzebuń wraz z przyłączeniem do istniejących sieci w miejscowości Dziemianyâ€?

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego uchylenia decyzji Wójta Gminy Dziemiany nr RBI-7625/3/09 z dnia 14.08.2009 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pt„Budowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Trzebuń wraz z przyłączeniem do istniejących sieci w miejscowości Dziemianyâ€?

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pod nazwą " Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Trzebuń wraz z przyłączeniem do istniejących sieci w miejscowości Dziemiany."

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pod nazwą " Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Trzebuń wraz z przyłączeniem do istniejących sieci w miejscowości Dziemiany

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pod nazwą " Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Trzebuń wraz z przyłączeniem do istniejących sieci w miejscowości Dziemiany

Wszczęcie postępowania uchylającego decyzję nr RBI 7625/2/K/09 z dnia 31 grudnia 2009

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania OOŚ dla przedsięwzięcia pn. Budowa małej elektrociepłowni o mocy ok. 5,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 163/1 w miejscowości Dziemiany

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrociepłowni w Dziemianach.

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa małej elektrociepłowni o mocy ok. 5,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 163/1 w miejscowości Dziemiany"