Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew/ krzewów
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wniosek o przyznanie dotacji na usunięcie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Dziemiany

pobierz.pdf


Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
pobierz.pdf

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
pobierz.doc
pobierz.pdf

Uchwała - studium uwarunkowań
Uchwała Nr VIII/44/03

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3008
Treść wprowadził(a): Jenta Karolina, 2016-03-23 13:20:06
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-02-19 08:30:40