Urząd Gminy w Dziemianach

REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu

pobierz.doc

 

Wniosek o przyznanie dotacji na usunięcie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Dziemiany

pobierz.pdf


Wniosek o wydanie wypisu, lub informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacji o dot. ujęcia działki w obszarach lub strefie rewitalizacji

pobierz.doc 
pobierz.pdf 


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 pobierz.pdf

 

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
pobierz.pdfWniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
pobierz.doc
pobierz.pdf

Uchwała - studium uwarunkowań
Uchwała Nr VIII/44/03