Urząd Gminy w Dziemianach
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - rok 2011Zarządzenie Nr 394/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 395/11
w sprawie powołania komisji.


Zarządzenie Nr 396/11
w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Zarządzenie Nr 397/11


Zarządzenie Nr 398/11
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 399/11
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 400/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 401/11
w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziemiany na rok szkolny 2011/2012.


Zarządzenie Nr 402/11
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 403/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 404/11
w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.


Zarządzenie Nr 405/11
w sprawie powołania komisji


Zarządzenie Nr 406/11
w sprawie ustalenia stawki za wywóz nieczystości stałych z mieszkań położonych przy ulicy 8 Marca 4 w Dziemianach


Zarządzenie Nr 407/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 408/11
w sprawie stawki bazowej czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych


Zarządzenie Nr 409/11
w sprawie określenia na rzecz właścicieli lokali stawki zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania


Zarządzenie Nr 410/11
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 411/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 412/11
w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 413/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 414/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 415/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 416/11
w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 417/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 418/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 419/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 420/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 421/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 422/11
w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 423/11
w sprawie określenia miesięcznego czynszu za dzierżawę lokalu użytkowego


Zarządzenie Nr 424/11
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego


Zarządzenie Nr 425/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 426/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 427/11
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dziemiany dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r


Zarządzenie Nr 428/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 429/11
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach do dokonania wizji warunków mieszkaniowych u wnioskodawców ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 430/11
w sprawie określenia wzoru wniosku o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 432/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 433/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 434/11
w sprawie powołania Kapituły Nagrody Wójta Gminy Dziemiany za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i sportu


Zarządzenie Nr 435/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


zarządzenie Nr 436/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 437/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 438/11
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2012 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej


Zarządzenie Nr 439/11
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat


Zarządzenie Nr 440/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 441/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 442/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011 r.


Zarządzenie Nr 443/2011
w sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Dziemiany w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojnyâ€?


Zarządzenie Nr 444/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 445/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011r.


Zarządzenie Nr 447/11
w sprawie powołania komisji d/s archiwizacji dokumentacji w Urzędzie Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 448/11
w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunalny w Dziemianach


Zarządzenie Nr 449/11
w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości Piechowice 18/2


Zarządzenie Nr 450/11
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty oraz lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 451/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


Zarządzeniż Nr 452/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011r.


Zarządzenie Nr 453/11
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2011r.


Zarządzenie Nr 454/11
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dziemiany