Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i wykonanie 55 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 5. Środowisko i Energetyka Przyjazna Środowisku, Działanie 5.4. - Rozwój Energetyki Opartej na Źródłach OdnawialnychPliki do pobrania:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu

  2. Program funkcjonalno - użytkowy

  3. SIWZ

  4. Załącznik Nr 1 do PFU
  5. Wyjasnienia do SIWZ

  6. Informacja z sesji otwarcia ofert

  7. Zawiadomienie o wyborze oferty Solary II

  8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaWersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1333
Treść wprowadził(a): Jenta Karolina, 2013-06-20 15:10:02
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-06-20 11:27:00