Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAMAWIAJĄCEGO


Dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Załącznik nr 4 poprawiony

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:932
Treść wprowadził(a): Jenta Karolina, 2012-09-26 12:38:03
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-09-14 13:46:26