Urząd Gminy w Dziemianach

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - rok 2013

 


Zarządzenie Nr 531/13
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

 


Zarządzenie Nr 532/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 532/13


Zarządzenie Nr 533/13
w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 534/13
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Dziemiany w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dziemiany zarządzonych na dzień 24 luty 2013 r.


Zarządzenie Nr 535/13
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 397/11 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych w gminie Dziemiany


Zarządzenie Nr 536/13
w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji dokumentacji w Urzędzie Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 537/13
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2013 - 2017

Załączniki do Zarządzenia Nr 537/13


Zarządzenie Nr 538/13
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 538/13


Zarządzenie Nr 539/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 539/13


Zarządzenie Nr 540/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 540/13


Zarządzenie Nr 541/13
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 541/13


Zarządzenie Nr 542/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 542/13


Zarządzenie Nr 543/13
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2013 - 2017

Załączniki do Zarządzenia Nr 543/13


Zarządzenie Nr 544/13
w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 546/13
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2013 - 2017

Załączniki do Zarządzenia Nr 546/13


Zarządzenie Nr 548/13
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 548/13


Zarządzenie Nr 549/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 549/13


Zarządzenie Nr 550/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 550/13


Zarządzenie Nr 551/13
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2013 - 2017

Załączniki do Zarządzenia Nr 551/13


Zarządzenie Nr 552/13
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i socjalnego


Zarządzenie Nr 553/13
w sprawie określenia na rzecz właścicieli lokali stawki zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania


Zarządzenie Nr 554/13
w sprawie powołania Kapituły Nagrody Wójta Gminy Dziemiany za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i sportu


Zarządzenie Nr 555/13
w sprawie organizacji i uczestnictwa w treningu powiatowym systemu wykrywania i alarmowania w dniu 20 czerwca 2013 r.


Zarządzenie Nr 556/13
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 556/13Zarządzenie Nr 557/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 557/13

Zarządzenie Nr 558/13
w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Załącznik do Zarządzenia Nr 558/13 - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik do Zarządzenia Nr 558/13 - ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

Zarządzenie 559/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 454/11 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dziemiany

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Dziemiany Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 559/2013

Schemat graficzny struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Dziemiany Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 559/2013


Zarządzenie Nr 561/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 561/13

Zarządzenie Nr 563/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 563/13

Zarządzenie Nr 567/13
w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko referent ds. zamówień publicznych i rozliczeń gospodarki odpadami komunalnymiZarządzenie Nr 569/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 569/13

Zarządzenie Nr 573/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 573/13

Zarządzenie Nr 575/13
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty oraz lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy DziemianyZarządzenie Nr 579/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 579/13

Zarządzenie Nr 581/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 581/13

Zarządzenie Nr 585/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 585/13

Zarządzenie Nr 586/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 586/13

Zarządzenie Nr 588/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 588/13

Zarządzenie Nr 592/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 592/13

Zarządzenie Nr 593/13
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 593/13