Urząd Gminy w Dziemianach
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dostawa sprzętu komputerowego i sygnału internetowego
wraz z ich serwisem oraz szkolenia Beneficjentów końcowych
w ramach realizacji projektu pt
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA