Urząd Gminy w Dziemianach
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakup wraz z dostawą miału węglowego typ MI - 32,1
kl. 25/12 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty