Urząd Gminy w Dziemianach
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Świadczenie usług dostępu do Internetu oraz serwisu sprzętu
komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wyjaśnienia treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty