Urząd Gminy w Dziemianach
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 860 000,00 zł
przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
w 2013 roku związanego z inwestycjami Gminy Dziemiany
oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Uchwały Składu Orzekającego RIO
Sprawozdania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty