Urząd Gminy w Dziemianach

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - rok 2014

 


Zarządzenie Nr 604/14
w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi


Zarządzenie Nr 605/14
w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko referent ds. obsługi finansowej gminnych jednostek organizacyjnych


Zarządzenie Nr 606/14
w sprawie powołania członków zespołów zadaniowych do realizacji projektu pt. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowejâ€?


Zarządzenie Nr 609/14
w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziemiany na rok szkolny 2014/2015


Zarządzenie Nr 620/2014
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dziemiany dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 621/14                                                                                                                                                                                                                                                                       w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, w Urzędzie Gminy w Dziemianach i jednostkach organizacyjnych gminy Dziemiany

Zarządzenie Nr 629/14
w sprawie powołania Kapituły Nagrody Wójta Gminy Dziemiany za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i sportu


Zarządzenie nr 635/2014
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów (aukcji) na zbycie ruchomości stanowiących własność Gminy Dziemiany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 635/2014
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 635/2014
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 635/2014

Zarządzenie nr 639/2014
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów (aukcji) na zbycie ruchomości stanowiących własność Gminy Dziemiany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 639/2014
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 639/2014
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 639/2014

Zarządzenie nr 653/2014
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów (aukcji) na zbycie ruchomości stanowiących własność Gminy Dziemiany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 635/14
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 635/14