Urząd Gminy w Dziemianach
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

WYJAŚNIENIA DO SIWZ I

WYJAŚNIENIA DO SIWZ II

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY