Urząd Gminy w Dziemianach

PRZETARGI I OGŁOSZENIA - 2014Przetarg nieograniczony
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, Z PSZOK ORAZ Z MIEJSC PUBLICZNYCH
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, Z PSZOK ORAZ Z MIEJSC PUBLICZNYCH
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi transportu rolnego Kalisz - Tomaszewo, gm. Dziemiany
Termin składania ofert 12.11.2014 r. godz. 10.00


Ogłoszenie o III aukcji nieograniczonej na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego IFA W 50LA/TLF
Termin aukcji 20.11.2014 r.
- sprzedany

Ogłoszenie o III aukcji nieograniczonej na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter
Termin aukcji 20.11.2014 r.
- sprzedany

Przetarg nieograniczony
Budowa ciągów pieszych na terenie gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KALISZ


Przetarg nieograniczony
Zakup wraz z dostawą miału węglowego typ MI - 32,1
kl. 25/12 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t


Przetarg nieograniczony
MONTAŻ OŚWIETLENIA SOLARNEGO I HYBRYDOWEGO NA TERENIE GMINY DZIEMIANY


Ogłoszenie o aukcji nieograniczonej na sprzedaż
samochodu specjalnego pożarniczego IFA W 50LA/TLF


Ogłoszenie o aukcji nieograniczonej na sprzedaż
samochodu osobowego Volkswagen Transporter


Ogłoszenie o aukcji nieograniczonej na sprzedaż
autobusu marki Jelcz LO 90M/S - sprzedany


Przetarg nieograniczony
DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


Ogłoszenie o aukcji ustnej nieograniczonej na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego IFA W 50LA/TLF

Ogłoszenie o aukcji ustnej nieograniczonej na sprzedaż autobusu marki Jelcz LO 90M/S

Ogłoszenie o aukcji ustnej nieograniczonej na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter

Przetarg nieograniczony
DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


Przetarg nieograniczony
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemian


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dostępu do Internetu oraz serwisu sprzętu komputerowego zgodnie z projektem Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemian


Przetarg nieograniczony
Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dostosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich