Urząd Gminy w Dziemianach
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z projektem Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


ZAPROSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wyjaśnienia treści SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY