Urząd Gminy w Dziemianach
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z projektem Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

WYJAŚNIENIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA