Urząd Gminy w Dziemianach
PRZETARG NIEOGRANICZONY

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KALISZ


Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ (2)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY