Urząd Gminy w Dziemianach
ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług dostępu do Internetu oraz serwisu sprzętu komputerowego zgodnie z projektem Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY