Urząd Gminy w Dziemianach
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY