Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Budowa ciągów pieszych na terenie gminy Dziemiany


Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwojuâ€? dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsiâ€? objętego PROW na lata 2007-2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

STWiORB

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:775
Treść wprowadził(a): Jenta Karolina, 2014-11-05 15:08:56
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-10-13 15:23:37