Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

 


Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości (działki) do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego
pobierz.pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na wywóz i transport nieczystości ciekłych
pobierz .doc

pobierz.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pobierz.pdf

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami a także prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
pobierz.doc
pobierz.pdf
Karta informacyjna

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji / przebudowy zjazdu
pobierz.doc
pobierz.pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację projektowanych obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowymi w pasie drogowym

pobierz.doc

pobierz.pdf


 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1089
Treść wprowadził(a): Jenta Karolina, 2019-03-04 09:32:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-03-04 09:32:15