Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC

Wymagane dokumenty:
stan cywilny: kawaler/panna
- dowód osobisty (do wglądu)
- odpis skrócony aktu urodzenia
- kobieta pomiędzy 16 – 18 rokiem życia postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa,
stan cywilny: wdowa/wdowiec
- dowód osobisty (do wglądu)
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
stan cywilny: rozwiedziona/rozwiedziony
- dowód osobisty (do wglądu)
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
w przypadku gdy jedna z osób jest cudzoziemcem,
- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydawane przez właściwy organ w swoim kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa,
- dowody tożsamości (paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu lub karta pobytu czasowego)

Opłaty:
- zapewnienie jako podanie - 5,00 zł.
- załączniki do zapewnienia – 0,50 zł.
- sporządzenie aktu małżeństwa – 75,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:
Z chwilą zgłoszenia się,

Termin zawarcia małżeństwa:
- po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów do zawarcia małżeństwa,
- w wyjątkowych sytuacjach przed upływem miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy,

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 1986r. Nr 36, poz.180 z późn. zmianami),
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz.59 z późn. zmianami),

Uwagi:

- obowiązkowa obecność obojga przyszłych małżonków,
- wymagane oryginały dokumentów,
- świadkami ślubu cywilnego muszą być dwie osoby mające ukończone osiemnaście lat dowolnej płci, w dniu ślubu zgłaszają się przed ceremonią w USC z dowodami osobistymi.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1114
Treść wprowadził(a): Peplińska Teresa, 2003-08-13 12:36:18
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00