Urząd Gminy w Dziemianach

SPRAWY ZWIĄZANE Z URZĘDEM STANU CYWILNEGO

 

ADRES:

- Urząd Gminy w Dziemianach, pokój nr 10,
- osoba odpowiedzialna – Kierownik USC Katarzyna Bruska
- godziny pracy –7,30 do 15,30
- telefon: (058) 6880022 wew.23
- e-mail: usc@dziemiany.pl

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W FORMIE WYZNANIOWEJ

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC

UMIEJSCOWIENIE AKT ZAGRANICZNYCH W POLSKICH KSIĘGACH SC

ODPISY KSIĄG USC

SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU