Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU

Wymagane dokumenty:

- dokument tożsamości osoby zmarłej,
- karta zgonu wystawiona przez lekarza, stwierdzająca datę zgonu i jego przyczynę oraz tożsamość zmarłego,
- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu,
- jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania przeprowadzonego przez organ państwowy – na podstawie pisemnego zgłoszenia lub zaświadczenia wydanego przez ten organ,

Opłaty:

- sporządzenie aktu zgonu- odpis skrócony aktu zgonu w liczbie 3 egzemplarzy –nie podlega opłacie,

Termin załatwienia sprawy:

Z chwila zgłoszenia zgonu.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz.180 z późn.zmianami),
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz.59 z późn. zmianami).

Uwagi:
- zgon należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zgonu,
- zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu,
- do zgłoszenia zgonu są zobowiązani w kolejności:
a/ małżonek lub dzieci zmarłego,
b/ najbliżsi krewni lub powinowaci,
c/ osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
d/ osoby , które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
e/ administrator domu, w którym nastąpił zgon.


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1035
Treść wprowadził(a): Peplińska Teresa, 2003-08-13 13:00:13
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00