Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO AKTU SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (druk do pobrania).
2. Załączniki:
- oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość, a w przypadku paszportu wymagane jest poświadczenie zameldowania.

Opłaty:

- wniosek – 5,00 zł.
- załączniki – po 0,50 zł.
- decyzja – 40,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:

Po wpłynięciu podania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

art.73 ustawy z dnia 29 września 1986 r.Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz.180,zm.88r. Nr 19, poz.132; 89 r. Nr 29, poz.154; 90 r. Nr 34, poz.198; 95 r. Nr 83, poz.417).

Uwagi:
Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być osoba, której akt dotyczy lub krewni, ale muszą posiadać zameldowanie na terenie gminy Dziemiany.Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1068
Treść wprowadził(a): Peplińska Teresa, 2003-08-13 12:56:35
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00