Urząd Gminy w Dziemianach

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - rok 2015

 


Zarządzenie Nr 676/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczy w gminie Dziemiany dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Zarządzenie Nr 689/2015
w sprawie opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, uzgodnienia dokumentacji technicznej oraz wysokości opłat za plombowanie licznika do zliczania pobranej wody z wodociągu gminnego


Zarządzenie nr 694/15
w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Dziemiany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 694/15
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 694/15

Zarządzenie Nr 702/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Dziemiany dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


Zarządzenie nr 705/2015
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 702/2015 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Dziemiany dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


Zarządzenie nr 709/2015
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Zarządzenie nr 710/15
w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

ZARZĄDZENIE NR 724/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych gminy Dziemiany w 2016 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia ogłoszenie otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych gminy Dziemiany w 2016 roku

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – WZÓR