Urząd Gminy w Dziemianach
PRZETARG NIEOGRANICZONY

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADUŃ


Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313 ,322, 323 Odnowa i rozwój wsi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ I

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ II

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ III

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY