Urząd Gminy w Dziemianach
PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ULICY KS. JUTRZENKI – TRZEBIATOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KALISZ, GMINA DZIEMIANY


Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana treści SIWZ

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ II

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA