Urząd Gminy w Dziemianach

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych na potrzeby uregulowania gospodarki wodnościekowej
dla miejscowości Kalisz i Raduń, gm. Dziemiany

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Mapy z zakresem lokalizacyjnym przedmiotu zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY