Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

Przetarg nieograniczony na wykonanie

PRZEBUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SCHODNO

Ogłoszenie o zamówieniu ZP 11-2017

SIWZ z załącznikami

Dokumentacja techniczna.rar

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie_o wyborze najkorzystniej_oferty ZP 11-2017.pdf

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:90
Treść wprowadził(a): Dorau Rafał, 2017-10-27 12:58:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-09-08 14:25:08