Urząd Gminy w Dziemianach

OGŁOSZENIE O OTWARTYM  KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY DZIEMIANY W 2018 ROKU

Wójt Gminy Dziemiany ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań  publicznych Gminy Dziemiany w oparciu o Roczny Program Współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2018.

W ramach konkursu dotowane będą zadania w obszarach:
1. Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.
2. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia        
 8 marca  2018 r. do godz. 15.00. 


Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załącznikach znajdujących się poniżej.

Zarządzenie Wójta Gminy Dziemiany Nr 868/18 wraz z ogłoszeniem

Oferta zwykła