Urząd Gminy w Dziemianach

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018  

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY W DZIEMIANACH Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WÓJTA GMINY DZIEMIANY Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 w gminie Dziemiany

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3 w gminie Dziemiany

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w gminie Dziemiany

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 1 w gminie Dziemiany

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 3 w gminie Dziemiany

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 2 w gminie Dziemiany

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w gminie Dziemiany

Prezentacja na szkolenie dla członków OKW - cz.3

Prezentacja na szkolenie dla członków OKW - cz.2

Prezentacja na szkolenie dla członków OKW - cz.1

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (pełnomocnictwo, głosowanie korespondencyjne)

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Dziemiany zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 8/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach z dnia 03 października 2018 r. w sprawie zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Dziemiany w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach z dnia 01 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dziemiany zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 7/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Dziemiany w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach z dnia 01 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Dziemiany bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

Uchwała Nr 6/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach z dnia 01 października 2018 r. w sprawie nie przeprowadzania głosowania w okręgu wyborczym nr 11 w wyborach do Rady Gminy Dziemiany zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach z dnia 01 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dziemiany zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 5/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach z dnia 01 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dziemiany zarządzonych na dzień 21 paździenika 2018 r.

Postanowienie KW w Słupsku III z dnia 1 października 2018 r. powołanie OKW w gm. Dziemiany.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach z dnia 27 września 2018 r. do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Dziemiany

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 24 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dziemiany z dnia 27 sierpnia 2018 o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach z dnia 18 września 2018 roku w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Gminy Dziemiany w okręgu wyborczym nr 11

Uchwała Nr 4/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie planu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach

Uchwała Nr 3/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach

Uchwała Nr 2/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Uchwała Nr 1/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Nr 2/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Dziemiany i kandydatów na Wójta Gminy Dziemiany

Komunikat Nr 1/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach

Postanowienie KW w Słupsku III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Dziemianach.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgu wyborczym

Obwieszczenie - wykaz miejsc.pdf

Obwieszczenie o okręgach wyborczych - Powiat.pdf

ZARZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.