Urząd Gminy w Dziemianach

OGŁOSZENIE  O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY DZIEMIANY W 2020 ROKU

Wójt Gminy Dziemiany ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań  publicznych Gminy Dziemiany w oparciu o Roczny Program Współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2020.

W ramach konkursu dotowane będą zadania w obszarach:
1.  Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia        
 27 marca  2020 r. do godz. 14:30. 


Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załącznikach znajdujących się poniżej.

Zarządzenie Wójta Gminy Dziemiany Nr 1011/20 wraz z ogłoszeniem.

Formularz oferty

Sprawozdanie