Urząd Gminy w Dziemianach

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DZIEMIANY W 2022 ROKU

Wójt Gminy Dziemiany ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Dziemiany w oparciu o Roczny Program Współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2022

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

07 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załącznikach znajdujących się poniżej.

1. Zarządzenie Wójta Gminy Dziemiany Nr 1147/22 wraz z ogłoszeniem.

2. Oferta realizacji zadania publicznego.

3. Sprawozdanie z wykonania zadania.

4. Oświadczenie dla członka organizacji pracującego społecznie.

5. Umowa o realizację zadania publicznego.

6. Aktualizacja kosztów.

7. Zaktualizowany plan i harmonogram.

8. Opis faktury.