Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 61/04
Wójta Gminy Dziemian
z dnia 16 kwietnia 2004r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 126 pkt 1 i art. 128 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz par. 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2004 r. a mianowicie:
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10.796 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 20.360 zł
w związku z czym dochody wynoszą zgodnie z zał. nr 1 - 6.945.616 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.796 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.796 zł
w związku z czym wydatki wynoszą zgodnie z zał. nr 2. - 6.927.918 zł

§ 2

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 r. a mianowicie zwiększa sie kwotę 10.796 zł i jednocześnie zmniejsza się się o kwotę 20.360 zł plan dotacji i wydatków, który po zmianie wynosi 206.436 zł zgodnie z załącznikeim nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WSTECZ